عقد الشرکة

للقراءة و تحمیل عقد شرکة آراد آوا آیدا (باتیس بهراد آراد السابقة) المتعلق بتحصیل القبول في الجامعات الإیرانیة و خدماتها الجانبیة  یمکنکم الضغط علی عبارة الفوق.   
 
قرارداد شرکت به زبان فارسی
 
برای اطلاع از قرارداد شرکت آراد آوا آیدا ( باتیس بهراد آراد سابق) مربوط به أخذ پذیرش از دانشگاه های ایرانی و خدمات جانبی آن بر روی عبارت قرارداد شرکت به زبان فارسی کلیک کنید و آن را دانلود و مطالعه فرمایید.

 • LinkedIn
 • Google Plus
 • Instagram
 • Academia
 • LinkedIn
 • Google Plus
 • Instagram
 • Academia
 • LinkedIn
 • Google Plus
 • Instagram
 • Academia